Top menu
Vg3 Idrett

Videregående kurs 3 i Idrettsfag har fire programfag innen idrettsutdanning:

  • Innen treningslære fordyper vi oss innen nye temaer.
  • I Aktivitetslære videreutvikler elevene seg innen spesialidretten sin med vekt på treningsplanlegging.
  • Idrett og samfunn tar for seg temaer som går på idrettens plass i samfunnet og nye temaer.
  • I treningsedelse har elevene praksis med teoriundervisning på barne- og ungdomsskoler.

Idrett og arbeidslivet

De fleste med idrettsutdanning har hittil arbeidet innen skoleverket og helsevesenet, men det er også arbeidsplasser andre steder. Noen blir trenere på heltid, andre idrettskonsulenter innen klubber og offentlig administrasjon.

I de seinere år er rehabilitering i privat og offentlig sektor samt forebyggende helsearbeid blitt veldig fokusert på. Innenfor disse områder vil personer med idrettsutdanning få en sentral rolle.

Kombinasjonen idrett og utdanning vil ofte være fornuftig. Idrettsutdanning kombinert med fysioterapi, lege, sykepleie og økonomisk/administrative fag er kombinasjoner som vil gi muligheter innen arbeidslivet.

Ekskursjoner

Som en del av undervisningsopplegget inngår noen obligatoriske turer.