Klassisk lyrikk i moderne framføring

Hvordan kan man gjøre klassiske, norske dikt tilgjengelig for unge folk i dag? Er det noe i 300 år eller 50 år gamle vers som fortsatt kan bety noe? 

Toppidrettsstipend 2018

Telemark fylkeskommune lyser for 2018 ut 3 til 5 toppidrettsstipend til unge idrettsutøvere fra Telemark. Totalt er det avsatt 200 000 kroner til toppidrettsstipend i 2018.

Søk om stipend før 15. november

Elever må søke før 15. november hvis de vil ha støtte fra Lånekassen for høstsemesteret 2017. Fristen gjelder for elever som ikke allerede har søkt om støtte for høsten.

Elevundersøkelsen høst 2017

Elevundersøkelsen skal gjennomføres ved vår skole i tidsrommet 09. – 17. november.