Top menu


Side menu


Hva skjer

Torsdag 4. September

Portrettfotografering

Fredag 5. September

Portrettfotogarfering

Stryk på eksamen eller standpunkt våren 2014?

Oppmeldingsfrist til eksamen høst 2014 er 1. september. Skjemaet sendes til hjalmarjohansen.vgs@t-fk.no.

Viktig melding: Undervisning under pågående streik

Midlertidige timeplaner som viser hvilke timer det skal undervises i under streiken ble levert ut i forbindelse med velkomst 14.8. Det kan bli tatt ut flere lærere etter hvert, og da vil det ikke være undervisning i de timene disse lærerne har. Informasjon blir gitt om dette fortløpende.

 

Det føres fravær i alle timer som er ført opp på timeplanen. Timene skal avholdes ut fra nå de strå på timeplanen.

Meny kantina avd. Klosterskogen DEPOET

Se de deilige menyene for kantina på avd. Klosterskogen DEPOET her:

DEPOET MENY 1.docx (1,16 MB)
DEPOET MENY 2.docx (1,16 MB)

Meny 1 og Meny 2 rullerer annenhver uke. Meny 1 gjelder fra uke 35.

Snarveier

   
   

DuBestemmer.no - om digital dømmekraft

Et undervisningsopplegg om personvern og digital dømmekraft. Målet er å gi økt bevissthet, refleksjon og kunnskap om personvern og de valgene ungdommene gjør ved bruk av digitale medier.

Bestilling av vitnemål

Du bestiller kopi eller duplikat av vitnemål og kompetansebevis, samt oversettelse vitnemål til engelsk, ved å fylle ut skjema. Pris kr 250,- for duplikat og oversettelse som betales ved henting. Ved postsending følger faktura. Les mer.

Retningslinjer for godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet

Finn bøker og filmer på skolebiblioteket - bruk

Opplæringstilbud i Telemark

IKT fjernhjelp


Eksteriør 23 mai 2008

Nyheter

Erstatning for tapt undervisning

De videregående skolene satser på å kunne gi ekstra undervisning til elevene som ønsker det.

Lærerstreiken er over. Ny beskjed pr. 01.sept.:

Den midlertidige timeplanen følges i dag mandag. Fra og med tirsdag 2. sept. møter alle elever etter ordinær timeplan.

Større helsesøstertilbud

Fra og med dette skoleåret har vi fått et større helsesøstertilbud ved skolen vår. Du kan oppsøke helsesøster både på avd. Fritidsparken og avd. Klosterskogen.

Forsøksordning med en eller to karakterer i norsk

Skolen vår er med i en forsøksordning om kun en eller to karakterer i norsk. Dette gjelder elever på vg1-idrett og vg2-idrett.  

Slik ble de toppstudenter

Tankekart, nettverk og gestikulering med hendene. Her forteller superstudentene hvordan de får toppkarakterer.

Utlån av lærebøker

Alle elever på Vg1, Vg2 og Vg3 får gratis låne lærebøker ved skolen. Men husk at du er erstatningsansvarlig dersom du skulle miste en lærebok. Les mer om ordningen her:

Nye timeplaner fom 19. aug. pga flere lærere er tatt ut i streik

Dette gjelder følgende klasser: 1IDB, 2IDRA, 2IDRB, 3IDRA. Nye timeplaner kan hentes i ekspedisjonen på avd. Fritidsparken.

Viktig melding: Undervisning under pågående streik

Midlertidige timeplaner som viser hvilke timer det skal undervises i under streiken ble levert ut i forbindelse med velkomst 14.8. Det kan bli tatt ut flere lærere etter hvert, og da vil det ikke være undervisning i de timene disse lærerne har. Informasjon blir gitt om dette fortløpende. Det føres fravær i alle timer som er ført opp på timeplan...

Sist publiserte artikler