Top menu


Side menu


Skolestart ved streik

Alle elever møter etter oppsatt plan 14. august. Informasjon om konsekvenser blir gitt av rektor ved frammøte.

Viktig melding: Undervisning under pågående streik

Midlertidige timeplaner som viser hvilke timer det skal undervises i under streiken ble levert ut i forbindelse med velkomst 14.8. Det kan bli tatt ut flere lærere etter hvert, og da vil det ikke være undervisning i de timene disse lærerne har. Informasjon blir gitt om dette fortløpende.

 

Det føres fravær i alle timer som er ført opp på timeplanen. Timene skal avholdes ut fra nå de strå på timeplanen.

Nye timeplaner fom 19. aug. pga flere lærere er tatt ut i streik

Dette gjelder følgende klasser: 1IDB, 2IDRA, 2IDRB, 3IDRA. Nye timeplaner kan hentes i ekspedisjonen på avd. Fritidsparken.

Oppmelding eksamen høst 2014

Frist 1. september. Skjemaet sendes til hjalmarjohansen.vgs@t-fk.no.

Tipstelefon for elever

Er det noe du har opplevd eller hørt om som du mener skolen bør vite? Send SMS til 409 16 356!

Snarveier

   
   

DuBestemmer.no - om digital dømmekraft

Et undervisningsopplegg om personvern og digital dømmekraft. Målet er å gi økt bevissthet, refleksjon og kunnskap om personvern og de valgene ungdommene gjør ved bruk av digitale medier.

Bestilling av vitnemål

Du bestiller kopi eller duplikat av vitnemål og kompetansebevis, samt oversettelse vitnemål til engelsk, ved å fylle ut skjema. Pris kr 250,- for duplikat og oversettelse som betales ved henting. Ved postsending følger faktura. Les mer.

Retningslinjer for godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet

Finn bøker og filmer på skolebiblioteket - bruk

Opplæringstilbud i Telemark

IKT fjernhjelp


Eksteriør 23 mai 2008

Nyheter

Nye timeplaner fom 19. aug. pga flere lærere er tatt ut i streik

Dette gjelder følgende klasser: 1IDB, 2IDRA, 2IDRB, 3IDRA. Nye timeplaner kan hentes i ekspedisjonen på avd. Fritidsparken.

Viktig melding: Undervisning under pågående streik

Midlertidige timeplaner som viser hvilke timer det skal undervises i under streiken ble levert ut i forbindelse med velkomst 14.8. Det kan bli tatt ut flere lærere etter hvert, og da vil det ikke være undervisning i de timene disse lærerne har. Informasjon blir gitt om dette fortløpende. Det føres fravær i alle timer som er ført opp på timeplan...

Velkommen som elev ved Hjalmar Johansen videregående skole

I år blir det en litt spesiell skolestart fordi vi har 46 lærere som streiker. Alle elever skal møte ut fra tidligere meldte tidspunkt, torsdag 14.8. Se plan her:

Husk å søke om utstyrsstipend!

Utstyrsstipend er støtte fra Lånekassen til utstyr som du trenger i opplæringen, for eksempel kalkulator, kokkeklær eller idrettsutstyr. Alle elever med ungdomsrett får utstyrsstipend fra Lånekassen. 

Velkommen til skolestart torsdag 14. august!

Elevene møter første skoledag etter følgende plan:

Beståtte kompetanseprøver

Her er en flott gjeng ungdommer som alle har fullført kompetanseprøve på Kompetansesenteret i år.

Sol, grill og sommeravslutning

Alle førsteklassene på TIP hadde sommeravslutning i flott vær i dag. Lærer Åge var masterchef med to griller!

Svar på skoleplass

Du har søkt plass i videregående opplæring. Hva skjer videre? Neste inntak er 7. juli, og det kjøres på bakgrunn av standpunktkarakterer. Det gis ca. 2 uker svarfrist.

Sist publiserte artikler